1. Private levenssfeer

Voor “Opbrengsteigendom Vergelijken”is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. 
Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. 

Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van “Opbrengsteigendom Vergelijken” alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken. Als u NIET ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar :Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan organisaties die verbonden zijn met “Opbrengsteigendom Vergelijken” opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan “Opbrengsteigendom Vergelijken” op het e-mail adres 

U beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de be-
scherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail naar het adres

 of contacteer de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres : 

 ”Opbrengsteigendom Vergelijken”
 Marcel Auburtinlaan 37
 2600  Berchem (Antwerpen)
(België)

U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres : 

 Commissie voor Bescherming 
 van  d e Privat e Levenssfeer
 Poelaertplein 3
1000 Brussel (België)
 http://www.robinsonlist.be

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage. 

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past “Opbrengsteigendom Vergelijken” strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en verspreiden van de gegevens die u ons overmaakt. 
2. Intellectuele eigendom 


© 2012 
“Opbrengsteigendom Vergelijken”

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een
copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht.
Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding
worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website worden geplaatst. Deze site bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn aan een copyright van derden.  

Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.


3. Aansprakelijkheid


Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. “Opbrengsteigendom Vergelijken” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan. 

“Opbrengsteigendom Vergelijken” kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van 
“Opbrengsteigendom Vergelijken” of waarnaar de site van “Opbrengsteigendom Vergelijken” een link voorziet.


Prijswijzigingen in EURO onder voorbehoud.

Tel. +32 473-98 98 87
Opbrengsteigendom vergelijken logo
Opbrengsteigendom vergelijken reserveren
Opbrengsteigendom
Vergelijken
Als je 20 Immoweb-zoekresultaten hebt met het trefwoord "opbrengsteigendom" en het bedrag, bijvoorbeeld 1000000 euro:

Welke opbrengsteigendom moet u dan
als investeerder rationeel kiezen?
Opbrengsteigendom vergelijken kan u hier-
bij helpen door objectieve vergelijkings-criteria te hanteren op bouwtechnischjuridisch, commercieel en fiscaal vlak.

... en dit op No cure, No pay-basis!