Stap 1:
Selectie van opbrengsteigendommen vanaf 500 000 euro uit Immoweb

Als neutraal en erkend vastgoed studiebureau heeft u het voordeel dat wij ons niet beperken tot een regio of een vastgoedmakelaar kantoor.
Stap 2:
Opbrengsteigendom analyse op "no cure, no pay"-basis

Het verhuren van een opbrengsteigendom is een dynamisch proces dat in opeenvolgende fases verloopt. Elke deelactiviteit wordt afzonderlijk
uit of in combinatie uitgevoerd, naargelang uw doelstellingen.
Wij maken een analyse van:

a. Operationele ruimtenoden = vergelijking huidig gebruik versus toekomstig gebruik van het onroerend goed (kloofanalyse)

b. Technische = 
zijn verbouwingen mogelijk?Technieken, energiekosten, isolatie, brandveiligheid,

c. Financieel = 
zijn de (extra / verplichte) investeringen (stedenbouw of ruimtelijke ordening) nog wel rendabel?Voorbeeld : boven winkel wonen, kangoeroewonen,

d. Ruimtelijk =
 een andere indeling en/of bestemming kan meer mogelijkheden bieden;

Voorbeeld : bruto/netto m², daglichtzones, circulatiezones, bereikbaarheid, parkingfaciliteiten, gevelbreedte & diepte (retailpand)...

e. Organisationeel = 
gaan de huidige huurders hier last van hebben, zo ja, hoe oplossen;

f. Juridisch =
actualisering en/of optimalisering van de huidige/toekomstige contracten naar huuders en aannemers;

g. Fiscaal = verhuren als vennootschap, prive of optie

Vervolgens worden diverse cases uitgewerkt (inclusief het zogenaamde ‘do-nothing scenario’).

Deze cases worden objectief met elkaar vergeleken op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria.
Een voorkeursscenario wordt bepaald en verder uitgewerkt in een concreet actieplan.
Stap 3:
Aankoop opbrengsteigendom
met assistentie in het kiezen van de aankoopvorm van:

* Leasing

* Erfpacht

* Naakte eigendom

* Vruchtgebruik

* Recht van opstal

Preventie maatregelen bij leeg-stand of verhuur.

Optimalisatie huurcontracten

* Woninghuur

* Handelshuur

* Gemeenrecht

* Combinatie
Tel. +32 473-98 98 87
Opbrengsteigendom vergelijken logo
Opbrengsteigendom vergelijken reserveren
Opbrengsteigendom
Vergelijken
Als je 20 Immoweb-zoekresultaten hebt met het trefwoord "opbrengsteigendom" en het bedrag, bijvoorbeeld 1000000 euro:

Welke opbrengsteigendom moet u dan
als investeerder rationeel kiezen?
Opbrengsteigendom vergelijken kan u hier-
bij helpen door objectieve vergelijkings-criteria te hanteren op bouwtechnischjuridisch, commercieel en fiscaal vlak.

... en dit op No cure, No pay-basis!